Bijlage… Unavailable

for English see below

Bijlage niet beschikbaar

Het is soms frustrerend dat mensen de rechten van de posts in Facebook groepen niet snappen. Dan heb je af en toe iemand die jubelt over iets, maar uiteindelijk kan je het bericht of plaatje zelf niet zien.
Bijlage niet beschikbaar

Dit heeft te maken met de rechten van het geposte item. Ik zorg er vaak voor dat alleen vrienden of vrienden van vrienden iets van me kunnen zien. Als ik dat bericht dan deel in een Facebook groep dan kan niemand het zien, tenzij ze vrienden (van vrienden) zijn.

Wil je iets delen in een groep? Schrijf het artikel of upload het plaatje opnieuw in de groep. Dan kunnen alleen die leden het zien. Of zet je oorspronkelijke post op Public, maar wees er op bedacht dat dan iedereen het kan zien.

Attachment unavailable

Sometimes it is frustrating that people do not understand the rights of the posts in Facebook groups. You will see somebody enthusiastic about something but we can’t see the message or image itself.

attachment-unavailable

This has to do with the rights of the posted item. I often make sure that only friends or friends of friends can see my posted items. If I share this in a Facebook group then nobody can see it, unless they are friends (of friends).

Do you want to share something in a group? Rewrite the post or re-upload the picture in the group so only these group members will be able to see it. Or set the rights of your original post to Public, but be aware that everyone can see it.