Kreeften redden met duikers

Mijn broertje jubelt er wel eens over, het schijnen een van de lekkerste kreeften te zijn: De Oosterschelde kreeften. Mensen vragen ook wel eens of ik er niet een paar kan meenemen na een duikje, maar dat durf ik niet zo goed aan, bovendien is het ook nog eens not done. Er zijn wel mensen die dat doen en als ze gepakt worden zijn ze nog lang niet jarig!

Een aantal kreeften worden nu bedreigd een verstikkingsdood of kan dat ze vermorzeld worden onder grote hoeveelheden stenen. We steken als het over de Westerschelde gaat fier onze borst vooruit, want er wordt een hoop onderwaterleven vernietigd door het uitbaggeren van deze belangrijke doorvaart. Maar nog geen 45 minuten rijden daar vandaan vernietigen we honderden kreeften, duizenden vissen, duizenden zakpijpen en nog veel meer door er een grote hoeveelheid steen op te storten. Idioot eigenlijk! Maar die stenen storten we daar om te voorkomen dat we ooit nog een waternoodsramp krijgen zoals in 1953, dus de emotie om het uit te voeren is sterker dan het onderwaterleven te willen beschermen.

Een aantal verenigingen, clubs en duikenthousiasten hebben uit eigen initiatief en in overleg met een aantal instanties de mogelijkheid gecreëerd om in ieder geval de kreeften te redden. Hiervoor zijn zoveel mogelijk duikers nodig, dus als je minimaal NOB 2* bent of PADI gecertificeerd om in stromend water te duiken voel je hierbij opgeroepen om mee te helpen!

Hieronder zie je een informatief stukje wat de NOB doorgestuurd heeft naar al zijn leden:

In oktober start Rijkswaterstaat Zeeland met het versterken van de onderwateroevers bij een aantal Zeeuwse duikplaatsen. Samen met de beroepsvissers zullen sportduikers op drie zaterdagen in oktober zoveel mogelijk kreeften verplaatsen bij de drie duikplaatsen waar RWS aan het werk gaat: Zeelandbrug (Noordzijde), Lokkersnol (Cauwersinlaag) en Schelphoek (Oostzijde). Hiermee proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat de kreeften worden bedolven.

Het is de bedoeling op onderstaande zaterdagen zoveel mogelijk kreeften te verplaatsen. De keuze van de locatie is afhankelijk van het aantal duikers dat zich aanmeldt. Het gaat om:

* zaterdag 10 oktober vanaf 12.30 uur (LW 13.55 uur)
* zaterdag 17 oktober vanaf 8.30 uur (LW 9.30 uur)
* zaterdag 24 oktober vanaf 12.30 uur (LW 13.50 uur)

Sportduikers met een NOB 2*-duikbrevet (of gelijkwaardig), ervaring in de Oosterschelde en een eigen duikuitrusting kunnen zich aanmelden bij desmond.vansanten@onderwatersport.org. Ook zoeken we voor deze drie dagen NOB 3*-duikers (of gelijkwaardig) die de functie van oppervlaktecoà¶rdinator op zich willen nemen. Samen met leden van de Veiligheidscommissie coà¶rdineren zij de duiken.

Ik ga heen om er een steentje, of ehm kreeftje?, bij te dragen. Hopelijk helpen meer mensen om wat kreeften van een wisse dood te redden.