Nog meer luiheid

Er bestaat nog meer luiheid.

Een nieuwe taak van mij is het inventariseren van zaken. Zo ook moet ik de databases inventariseren die het ROCvA rijk is. Een hele taak als je niet lui bent, maar zoals een luiaard betaamd heb ik daar ook een script voor die je per SQL server de databases terug geeft.

USE [Master]
GO 
SELECT 
	[sysdatabases].[name] AS 'db_name'  
,	(SELECT 'file_type' =  
	CASE  
		WHEN [sysaltfiles].[groupid] = 1 THEN 'data'
		WHEN [sysaltfiles].[groupid] = 0 THEN 'log'
	END) as 'file_type'	
,	[sysaltfiles].[name] AS 'file_name'
,	([sysaltfiles].[size] * 8 / 1024) AS 'file_size(MB)' -- file size in MB
FROM 
	[dbo].[sysdatabases]
JOIN
	[dbo].[sysaltfiles] ON
	([dbo].[sysdatabases].[dbid]=[dbo].[sysaltfiles].[dbid])
WHERE
	[sysdatabases].[dbid] NOT IN ('1','2','3','4')
ORDER BY
	[dbo].[sysdatabases].[name]

Als je nou echt heel erg lui bent, dan kun je deze inventarisatie ook uitvoeren zonder steeds verbinding te maken met de andere SQL-servers door [dbo].[sysdatabases] aan te vullen naar de volgende combinatie [sqlservernaam].[Master].[dbo].[sysdatabases].