Nieuwe, betere code Youtube

Youtube heeft ook een verbetering uitgevoerd, de ‘embed code’ is tegenwoordig een stuk netter dan de oude. Een ander voordeel is dat het geen Flash meer is en dus ook op alle mobiele telefoons (lees: iPhone) afgespeeld kan worden. Top!

Zie hieronder de oude code:

<object width=”425″ height=”344″ classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″><param name=”allowFullScreen” value=”true” /><param name=”allowscriptaccess” value=”always” /><param name=”src” value=”http://www.youtube.com/watch?v=/zlfKdbWwruY&amp;hl=en&amp;fs=1″ /><param name=”allowfullscreen” value=”true” /><embed width=”425″ height=”344″ type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://www.youtube.com/watch?v=/zlfKdbWwruY&amp;hl=en&amp;fs=1″ allowFullScreen=”true” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” /></object>

Is tegenwoordig vervangen door de nieuwe code:

<iframe src=”http://www.youtube.com/embed/zlfKdbWwruY?rel=0″ frameborder=”0″ width=”550″ height=”309″></iframe>