Luiheid siert me als systeembeheerder

Even een dingetje vooropgesteld; Een goede systeembeheerder is een luie.
Niet omdat hij geen zin heeft om dingen te doen, maar omdat hij de zaken die hij steeds opnieuw moet doen automatiseert en zorgt dat de computers zijn taak overnemen.

Daarnet werd mijn waarde collega gevraagd of hij even wilde oplepelen welke besturingssystemen op alle 149 servers draaien. Zijn ogen draaiden gauw weg en de tranen welden op in zijn ooghoeken. Gelukkig heb ik een hele goede vriend; “The Scripting Guy” die me wat hints in de goede richting kon geven en met het onderstaande script als basis had ik in 8 minuten alle servers geinventariseerd.

Zie je wel dat luiheid loont?

Set dtmConvertedDate = CreateObject("WbemScripting.SWbemDateTime")
Set objArgs = WScript.Arguments
strComputer = objArgs(0)

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!" & strComputer & "rootcimv2")
Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_OperatingSystem")
For Each objOperatingSystem in colOperatingSystems
    Wscript.Echo "Caption: " & objOperatingSystem.Caption
    Wscript.Echo "Version: " & objOperatingSystem.Version
    WScript.Echo "Service Pack: " & objOperatingSystem.ServicePackMajorVersion & "." & objOperatingSystem.ServicePackMinorVersion
    Wscript.Echo "Build Number: " & objOperatingSystem.BuildNumber
    Wscript.Echo "Build Type: " & objOperatingSystem.BuildType
    dtmConvertedDate.Value = objOperatingSystem.InstallDate
    dtmInstallDate = dtmConvertedDate.GetVarDate
    Wscript.Echo "Install Date: " & dtmInstallDate
    Wscript.Echo "Serial Number: " & objOperatingSystem.SerialNumber
Next

Voor meer scripts, check hier.

Voor een voorbeeldje van een resultaat van dit bovenstaande script;


Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. Caption: Microsoft(R) Windows(R) Server 2003, Enterprise Edition Version: 5.2.3790 Service Pack: 2.0 Build Number: 3790 Build Type: Multiprocessor Free Install Date: 21-9-2006 15:35:16 Serial Number: 6XXXX-6XX-1XXXXXX-4XXXX