Duiklogboek: basis tabellen

Zoals in mijn vorige post vertelde ben ik bezig met het bouwen van mijn eigen duiklogboek. Stap 1 is denk ik de tabellen waar de data in op moet slaan.

Het grootste gedeelte van de tabellen heb ik al aangemaakt.
duiktabel, buddies, materiaal, weer, gebruik van flessen/consumptie, maar wat ik nog mis zijn duiklokaties en duikprofiel.

De duiktabel:

CREATE TABLE  `divelog_dives`
  (`id`        INT      UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
           COMMENT 'systemid'
  ,`diveno`      INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'dive number'
  ,`datetime`      DATETIME  NOT NULL
                      COMMENT 'date & time'
  ,`buddy1ID`      INT      UNSIGNED NOT NULL
                  COMMENT 'Buddy 1'
  ,`buddy2ID`      INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Buddy 2'
  ,`evenementID`    INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Dive part of evenement'
  ,`reason`      VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'reason to dive'
  ,`courseID`      INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'diveCourse'
  ,`instructorID`    INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Instructor'
  ,`depthMax`      FLOAT    UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Maximum depth'
  ,`depthAvg`      FLOAT    UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Average depth'
  ,`diveTime`      INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Time spend under water'
  ,`bottomTime`    INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Time spend on the bottom'
  ,`diveTimeTotal`  INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Sum of time spend under water'
  ,`tempWater`    INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Temperature of the water'
  ,`tempAir`      INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Temperature of the air'
  ,`weatherID`    INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Type of weather'
  ,`visibility`    VARCHAR(32)  CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Visibility under water'
  ,`regProfile`    TINYINT(1)  UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0'
            COMMENT 'Dive Profile present?'
  ,`regSightings`    TINYINT(1)  UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' 
            COMMENT 'Sightings registration?'
  ,`regMaterials`    TINYINT(1)  UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0'
            COMMENT 'Materials registration?'
  ,`regStages`    TINYINT(1)  UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0'
            COMMENT 'Extra Stages registration?'
  ,`description`    LONGTEXT  CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Visibility under water'
  ,`picture0ID`    INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Main & mini picture'
  ,`picture1ID`    INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'picture 2'
  ,`picture2ID`    INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'picture 3'
  ,PRIMARY KEY (`id`)
  ,INDEX (`id`)
  )
ENGINE = MyISAM COMMENT = 'divetable';

De tabel met duik metadata en de bij behorende koppeltabel:

CREATE TABLE  `divelog_divemeta`
  (`metaID`    INT      UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
          COMMENT 'weatherID'
  ,`meta`    VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'meta'
  ,`description`    VARCHAR(256) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Description'
  ,PRIMARY KEY (`weatherID`)
  ,INDEX (`weatherID`)
  )
ENGINE = MyISAM COMMENT = 'Metada dive';

CREATE TABLE  `divelog_dive_divemeta`
  (`diveID`      INT      UNSIGNED NOT NULL
          COMMENT 'id to divetable'
  ,`metaID`    INT      UNSIGNED NOT NULL
          COMMENT 'id to metatable'
  ,INDEX (`diveID`)
  )
ENGINE = MyISAM COMMENT = 'connection table dive2clothing';

De tabel die kleding met duiken verbindt:

CREATE TABLE  `divelog_dive_clothing`
  (`diveID`      INT      UNSIGNED NOT NULL
          COMMENT 'id to divetable'
  ,`clothingID`    INT      UNSIGNED NOT NULL
          COMMENT 'id to clothingtable'
  ,INDEX (`diveID`)
  )
ENGINE = MyISAM COMMENT = 'connection table dive2clothing';

De tabel met kleding:

CREATE TABLE  `divelog_clothing`
  (`clothingid`    INT      UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
           COMMENT 'id'
  ,`description`    VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'describe the clothing'
  ,`symbol`      INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'symbol of item'
  ,`equipmentID`    INT      UNSIGNED NOT NULL
                  COMMENT 'link to the equipment'
  ,PRIMARY KEY (`clothingid`)
  ,INDEX (`clothingid`)
  )
ENGINE = MyISAM COMMENT = 'clothing';

De tabel waarin gebruikte flessen staan:

CREATE TABLE `divelog_gasconsumption`
  (`consumptionid`  INT     UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
  COMMENT 'id'
   ,`diveid`      INT     UNSIGNED NOT NULL
          COMMENT 'id of the dive'
   ,`tankvolume`    SMALLINT   UNSIGNED NOT NULL
           COMMENT 'Volume of the tank'
   ,`gasnumber`    TINYINT   UNSIGNED NOT NULL
           COMMENT 'Number to define gas, 0 is always main'
   ,`oxygenPct`    SMALLINT   UNSIGNED NULL DEFAULT 21
       COMMENT 'Percentage of oxygen'
  ,`heliumPct`    SMALLINT   UNSIGNED NULL DEFAULT 0
        COMMENT 'Percentage of helium'
  ,`startPressure`  INT      UNSIGNED NULL DEFAULT 200
       COMMENT 'Pressure at the start of the dive'
  ,`endPressure`    INT       UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
       COMMENT 'Pressure at the end of the dive'
  ,`description`    INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
       COMMENT 'Description of the gas'
  ,`avgConsumption`   FLOAT    UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
       COMMENT 'Average consumption on the tank'
  ,PRIMARY KEY (`consumptionid`)
  ,KEY `consumptionid` (`consumptionid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='air consumption' AUTO_INCREMENT=1 ;

De tabel met de rest van de duikuitrusting:

CREATE TABLE `divelog_equipment`
  (`equipmentid`  int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
              COMMENT 'id',
    `name`      varchar(32) character set utf8 collate utf8_swedish_ci default NULL
  COMMENT 'Name of the equipment',
    `description`  varchar(64) character set utf8 collate utf8_swedish_ci default NULL
 COMMENT 'Description',
    `purchased`  datetime NOT NULL
                           COMMENT 'Date of purchase',
   `lastService`  datetime default NULL
                        COMMENT 'Date of last service',
   `serviceCount`  int(10) unsigned NOT NULL default '0'
                 COMMENT 'Number of services it got',
   `sellDate`    datetime default NULL
                         COMMENT 'Date when we sold/lost it',
   `picture`    int(10) unsigned default NULL
                     COMMENT 'Picture of the equipment',
   `manualURL`  varchar(64) character set utf8 collate utf8_swedish_ci default NULL
 COMMENT 'Manual',
  PRIMARY KEY (`equipmentid`),
  KEY `equipmentid` (`equipmentid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1
 COMMENT='dive equipment' AUTO_INCREMENT=1 ;

De tabel met dingen die je onder wat kan zien:

CREATE TABLE  `divelog_objects`
  (`objectid`    INT      UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
           COMMENT 'id'
  ,`name`      VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Name of the objects'
  ,`nameAlt`    VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Alternative name (like latin)'
  ,`category`    VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Category'
  ,`picture`    INT      NULL DEFAULT NULL
                  COMMENT 'Picture of the object'
  ,`description`  TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
      COMMENT 'Description'
  ,`infoURL`    VARCHAR(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'More information via URL'
  ,PRIMARY KEY (`objectid`)
  ,INDEX (`objectid`)
  )
ENGINE = MyISAM COMMENT = 'dive objects';

De optie tabel waar voorkeuren in opgeslagen worden:

CREATE TABLE  `divelog_options`
  (`optionID`      INT      UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
          COMMENT 'id'
  ,`name`        VARCHAR(24) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'name'
  ,`value`      VARCHAR(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'value'
  ,PRIMARY KEY (`optionID`)
  ,INDEX (`optionID`)
  )
ENGINE = MyISAM COMMENT = 'options-table';

De tabel met personen zoals buddies, instructeurs:

CREATE TABLE  `divelog_people`
  (`personID`      INT      UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
          COMMENT 'PersonID'
  ,`lastname`      VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Last name of person'
  ,`firstname`    VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'First name of person'
  ,`nickname`      VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Nickname on forum/board'
  ,`displayname`    VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Name to be displayed'
  ,`certificationID`  INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Certification of this person'
  ,`connection`    VARCHAR(16) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Connection to person'
  ,`picture`      INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Picture of person'
  ,`phone`      VARCHAR(16) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Phonenumber'
  ,`email`      VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Emailaddres'
  ,`address`      VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Address'
  ,`city`        VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'City'
  ,`zipcode`      VARCHAR(8)  CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Zip code'
  ,`userID`      INT      UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Connected useraccount'
  ,`privacy`      TINYINT(1)  UNSIGNED NULL DEFAULT NULL
              COMMENT 'Privacy level to show names'
  ,`lastupdate`    DATETIME  NOT NULL
                       COMMENT 'Last updated on'
  ,PRIMARY KEY (`personID`)
  ,INDEX (`personID`)
  )
ENGINE = MyISAM COMMENT = 'connected people';

De tabel met de plaatjes/foto’s:

CREATE TABLE  `divelog_pictures`
  (`pictureID`    INT      UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
          COMMENT 'pictureID'
  ,`description`    VARCHAR(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'description'
  ,`filename`      VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'filename'
  ,PRIMARY KEY (`pictureID`)
  ,INDEX (`pictureID`)
  )
ENGINE = MyISAM COMMENT = 'pictures';

De tabel met tags en de connectie tabel om het aan duiken te koppelen:

CREATE TABLE  `divelog_tags`
  (`tagid`      INT        UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
           COMMENT 'id'
  ,`tag`        VARCHAR(16)   CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'tag'
  ,PRIMARY KEY (`tagid`)
  ,INDEX (`tagid`)
  )
ENGINE = MyISAM COMMENT = 'tags in dives';

CREATE TABLE  `divelog_dive_tags`
  (`diveID`    INT      UNSIGNED NOT NULL
          COMMENT 'id to divetable'
  ,`tagid`    INT      UNSIGNED NOT NULL
          COMMENT 'id to clothingtable'
  ,INDEX (`diveID`)
  )
ENGINE = MyISAM COMMENT = 'connection table dive2tags';

De tabel met de plaatjes/foto’s:

CREATE TABLE  `divelog_pictures`
  (`pictureID`    INT      UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
          COMMENT 'pictureID'
  ,`description`    VARCHAR(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'description'
  ,`filename`      VARCHAR(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'filename'
  ,PRIMARY KEY (`pictureID`)
  ,INDEX (`pictureID`)
  )
ENGINE = MyISAM COMMENT = 'pictures';

De tabel met gebruikers die kunnen inloggen op het logboek:

CREATE TABLE `divelog_users`
  (`UID`        mediumint(20) unsigned NOT NULL auto_increment
    COMMENT 'unique ID'
  ,`login`       varchar(60) NOT NULL default ''
            COMMENT 'user login'
  ,`pass`         varchar(64) NOT NULL default ''
            COMMENT 'password'
  ,`rights`       varchar(100) NOT NULL default ''
          COMMENT 'user rights, 4 low, 0 high'
  ,`lastaccess`    datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00'
    COMMENT 'last access date/time'
  ,PRIMARY KEY (`UID`)
  ,KEY `user_login_key` (`login`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

De tabel met het weer:

CREATE TABLE  `divelog_weather`
  (`weatherID`    INT      UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
          COMMENT 'weatherID'
  ,`description`    VARCHAR(48) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NULL
    COMMENT 'Description of the weather'
  ,PRIMARY KEY (`weatherID`)
  ,INDEX (`weatherID`)
  )
ENGINE = MyISAM COMMENT = 'Weather';