Indoor tropisch duiken

** UPDATE 14 december 2010 **

Dit plan is helaas nooit door gegaan. In 2009 werd er over het volgende gesproken.

Het duikcentrum is een idee van de Haagse ondernemers Emiel Massing en Michael IJspelder. Eerder kregen ze hun plan niet gerealiseerd in Zoetermeer. Afgelopen najaar wendden zij zich tot Eindhoven. Gelet op de enorme populariteit van de duiksport is er volgens IJspelder een grote kans van slagen. Voor de financiering hebben voldoende particuliere beleggers interesse, verklaart de Hagenaar.

Maar ik vermoed dat ook daar geen concrete acties uit zijn gekomen.

** EINDE UPDATE **

Idee van het zwembad

DEN HAAG, dinsdag
In de regio Den Haag zijn vergevorderde plannen voor een indoor duikcentrum. ‘Indoor Dive’ wordt een tropisch bad waar tot op maar liefst 35 meter diepte kan worden gedoken. „En dat is uniek, in ieder geval voor ons land”, vertelt Hagenaar Emiel Massing.

Samen met Michael IJspelder heeft hij het ambitieuze plan ingediend bij zowel Den Haag als Zoetermeer, in de hoop dat een van de gemeenten financiële steun biedt en een mooie locatie. Het bad, dat zo’n 40 meter breed moet worden, zal gevuld worden met zeker 24 miljoen liter zout water. „Uiteraard zorgen we ervoor dat daarin iets te zien is zoals grotten of een gezonken boot. En we willen zeker 30.000 tropische vissen uitzetten. Het moet leuk worden voor de gevorderde duiker, maar ook voor iemand die een proefduik maakt of voor bedrijfsuitjes.”
Daarom komt er ook een tropisch strand met tentjes voor hapjes en drankjes. Zelfs een hotel behoort tot de wensen van Massing en IJspelder. Het plan zal zeker 21 miljoen euro gaan kosten. „We zijn bijna rond en hopen uiteraard nog op steun van de gemeente waar we uiteindelijk terechtkunnen. Het wordt echt een uniek concept en uit een enquàªte onder duikers blijkt dat er grote behoefte aan is.”

Indoor dive;
Het indoor duikcentrum dat in Den Haag of Zoetermeer moet komen krijgt een 35 meter diepe schacht waardoor er ook geoefend kan worden op zeer grote diepte.

Beide gemeenten bevestigen dat de plannen inmiddels zijn gepresenteerd, maar zowel Zoetermeer als Den Haag stellen dat het te vroeg is om er nu al uitspraken over te doen.

Het raadgevend ingenieursbureau I.M.D. in Rotterdam verwacht niet dat het minimaal 35 meter diepe bassin van ‘Indoor Dive’ geheel ondergronds zal worden aangelegd. Dat zou de bouw van het tropisch indoor duikcentrum alleen maar onnodig duur maken. “Hoe dieper hoe lastiger en dus hoe duurder”, stelt ir. Pim Peters van I.M.D. . Hij is nauw betrokken bij de plannen van de ondernemers Emiel Massing en Michael IJspelder voor de bouw van zo’n duikcentrum met hotel op Haagse grond bij het Prins Clausplein of bij de Olof Palmelaan in Zoetermeer Oost. Peters legt uit dat als je met zo’n bassin 35 meter de grond in gaat, je te maken krijgt met een enorme tegendruk: “Het grondwater zal het bassin, als dat leeg is, als het ware uit de grond duwen. We zitten nog in de onderzoeksfase, maar we denken dat het financieel ’t meest haalbare is als een deel onder- en een deel bovengronds wordt gebouwd”. Het grondwaterpeil op de genoemde locaties speelt nauwelijks mee, stelt Peters. “Zoetermeer ligt wat lager dan Den Haag, maar de grondwaterstand is ongeveer gelijk”. Het plan voorziet in een cilindervormig bassin waarvan de bovenste 18 meter een doorsnede heeft van 40 meter. De onderste 17 meter heeft een doorsnede van 10 meter. I.M.D. onderzoekt onder meer of het mogelijk is het smallere onderste deel ondergronds en de ‘brede’ bovenkant bovengronds te bouwen. Peters: “Heien is wellicht niet mogelijk, met uitzondering van de bovenrand. Dat zou dan ook gelijk de fundering van het hotel kunnen zijn”. Ook als het bassin met water is gevuld heb je volgens Peters nog te maken met zowel een belasting naar boven als naar beneden. “Het is een hele uitdaging”. Het onderzoek is in februari klaar. In maart begint de ontwerpfase. Indoor Dive zou medio ’09 moeten worden opgeleverd.

Bronnen:
Duikforum
Kom Duiken