Floris, Florus, Florence

Het is eigenlijk een bekende naam als je zo even gaat kijken op internet en in de geschiedenis boeken. Iedereen kent natuurlijk de rol van Rutger Hauer in Floris en Floris V. Ik heb op een blauwe zondag eens wat Floris’en bij elkaar gezocht en ze hieronder neergezet. Als je meer wilt weten kan ik je deze pagina aanraden.

Floris V oftewel “de vijfde”
geboren 24 jun 1254, vermoord 27 juni 1296

Een plaatje van Floris de vijfdeDit is toch wel de bekendste Floris, in mijn verleden grinnikte mensen wel eens; “Floris de hoeveelste” als ze er achter kwamen wat mijn naam was. Dit is de originele en echte Floris de vijfde met z’n bijnaam “der keerlen God” (de boeren God). Aanvankelijk werd hij begraven in de Grote Kerk te Alkmaar, later te Rijnsburg. Dit is grappig omdat ik niet ver van Alkmaar geboren en getogen ben.

Vlakbij schagen ligt ook nog zijn strafburcht waar enkel nog de fundamenten terug te vinden zijn. Hier ging ik vroeger vlierbessen plukken met m’n tante. Vanaf de west friese dijk tussen Eenigeburg en Schagen is deze burcht te aanschouwen met een informatiebordje, mocht je er ooit in de buurt zijn.

Hij was de graaf van Holland en Zeeland en vanaf 1291 liet hij zich ‘heer van Friesland’ noemen. Onder de bevolking van deze gebieden genoot hij grote populariteit. Hij streefde ernaar om Zeeland-Bewester-Schelde bij zijn grondgebied in te lijven. Dit doel probeerde hij op verschillende manieren te bereiken. Eerst trachtte hij dit met steun van koning Edward I van Engeland , later met de hulp van de Fransen. Uiteindelijk wist hij het aanzien van Holland enorm te vergroten. Een groot deel van de huidige grenzen van Noord- en Zuid-Holland zijn toen vastgesteld.

Vlak voor zijn dood werd hij ontvoerd en poogden Gooilanders hem te bevrijden waarbij Floris V helaas werd omgebracht door Gerard van Velzen.

Prins Floris

Prins Floris
Ons koningshuis kent ook nog een Floris, prins Floris;

Prins Floris werd op 10 april 1975 te Nijmegen geboren als vierde zoon van Prinses Margriet der Nederlanden en mr. Pieter van Vollenhoven. Hij heeft drie broers: Prins Maurits (1968), Prins Bernhard (1969) en Prins Pieter-Christiaan (1972).

Alleen bij wijze van uitzondering – bijvoorbeeld Koninginnedag – neemt Prins Floris in zijn hoedanigheid van Lid van het Koninklijk Huis deel aan publieke evenementen. Het betreft hier een bewuste keuze van de jongere generatie die het deze Leden van het Koninklijk Huis mogelijk maakt hun leven en loopbaan naar eigen inzicht in te richten.

Floris ende Blancefloer
geschreven door Diederic van Assenede, ca. 1255, Vlaanderen

Floris ende BlancefloerDeze Oosterse roman is, zoals de andere uit dit genre ontstaan onder invloed van de verhalen die de ridders meebrachten na een kruistocht. Diederic van Assenede maakte zijn vertaling in verzen van de Franse Floire et Blancheflor naar eigen zeggen voor hoofse lieden die het Frans niet machtig waren. Hij wilde duidelijk maken dat het pad van de hoofse minnaar weliswaar niet altijd over rozen gaat, maar dat oprechte, standvastige liefde tegelijkertijd ook inspireert tot ongekende heldendaden.

De charme van Floris ende Blancefloer moet voor middeleeuwers niet alleen hebben gelegen in het romantische verhaal, maar ook in het feeërieke decor. De beschrijvingen van wonderbaarlijke bewegende beelden op het (schijn)graf van Blancefloer, de exotische tuinen en het fantastische paleis van de emir van Babylon zijn ongetwijfeld beïnvloed door de indrukken die de kruistochtvaarders in het Midden-Oosten hadden opgedaan. Vanwege deze elementen werd de Floris ende Blancefloer wel tot de zogenaamde ‘Oosterse romans’ gerekend.

Toch is deze tekst evengoed een ‘Karelroman’. Aan het slot krijgen we immers te horen dat Floris en Blancefloer de grootouders waren van Karel de Grote. Daarmee werd de roman feitelijk een stukje voorgeschiedenis van deze beroemde vorst – van wie menig middeleeuwse koning en edelman trouwens beweerde een afstammeling te zijn.

Floris van Rosemondt

Rutger als FlorisFloris was een televisie serie, het werd eerst uitgezonden door de NTS (nu NOS) in 1969.
Het verhaal van de jonge ridder Floris van Rosemondt en zijn geheimzinnige vriend de fakir Sindala was het grootste succes van de N.O.S.-T.V. in 1969. Dertien zondagen lang keken per uitzending 5 miljoen kinderen én volwassenen naar de soms griezelige, avontuurlijke of harde belevenissen van de twee helden.

Floris en Sindala leefden zo rond 1500 en dat was een avontuurlijke tijd. Twee hertogen: Philips van Bourgondië en Karel van Gelre voerden onophoudelijk oorlog met elkaar en niemand – vooral de burger en de boer niet – werd ontzien door de legers van die twee grote heren. Ook Floris werd zo het slachtoffer van de oorlog tussen de hertogen. Jarenlang had hij immers op Portugese schepen gevaren naar Afrika en India. Omdat hij op de duur genoeg krijgt van die gevaarlijke zeereizen, omdat hij Sindala zijn geboortestreek wil laten zien en omdat hij het kasteel erft, dat al eeuwen door zijn voorvaderen was bewoond, keert Floris naar Holland terug.Door deze serie werden Rutger Hauer en Paul Verhoeven sterren.

Er komt in December 2004 ook een vervolg op de serie in vorm van een film; Floris junior (Michiel Huisman) wil zijn vader bewijzen dat ook hij een held kan zijn net als zijn grootvader, de beroemde ridder. Hij wil ervoor zorgen dat het heilige relikwie met wonderlijke krachten nooit in de verkeerde handen terecht zal komen. Samen met Pi (Birgit Schuurman) neemt Floris het op tegen de Hertogin van Gelre, Van Rossum junior (Daan Schuurmans) en Kleine Pier. Verhoeven en Hauer zijn niet meer van de partij, maar het script werd wel weer geschreven door Gerard Soeteman.

Floris logo

Floris I oftewel ‘de eerste’
geboren 1030, overleden 28 juni 1061

Iedereen kent natuurlijk Floris V, maar hoe zit het met de eerste dan?
Nou hier komen wat feiten;

Floris I was Graaf van Holland (r. 1049 – 1061), Graaf van West-Friesland. Hij trouwde omstreeks 1050 met Geertruida van Saksen, geboren in 1033, gestorven 3 augustus 1113 te Veurne, begraven te Veurne in de St.Walburgskerk. Geertuida was dochter van Bernhard II hertog van Saksen en Eilica van Schweinfurt.

Na een gewonnen strijd bij Hemert (nu Nederhemert) in de Bommelerwaard werd hij op 28-06-1061 vermoord door de Graaf van Kuik, die werd geassisteerd door enkele helpers. Naar overlevering op het moment dat hij vermoeid door de strijd onder een boom lag te rusten. Deze moord werd waarschijnlijk op aandringen van de Bisschop van Utrecht gepleegd. Floris ligt begraven in de abdijkerk van Egmond.

Floris II oftewel ‘de tweede’
geboren 1091, gestorven 1122

Floris II werd in 1101 als eerste met de titel “graaf van Holland” vermeld. Daarvoor werd de streek van de graven nog als Friesland aangeduid. Hij was waarschijnlijk leenman van de Bisschop van Utrecht. Over zijn uiterlijk is bekend dat hij buitengewoon zwaarlijvig was hetgeen hem de bijnaam “de Vette” opleverde.

Ook wordt hij omschreven als schatrijk. Deze rijkdom was grotendeels verkregen uit de inkomsten van veenontginningen en tolheffing aan de monding van de grote rivieren. Na zijn dood, op nog jeugdige leeftijd, regeerde gravin Petronilla, zijn vrouw, door met krachtige hand. Zij deed belangrijke schenkingen aan de abdij van Egmond. Uit het huwelijk van Floris II en Petronilla zijn vier kinderen bekend: Dirk die later als Dirk VI zijn vader opvolgde, Floris die bekend werd als Floris de Zwarte, Simon die kanunnik te Utrecht werd en een dochter genaamd Hadewig.

Floris III oftewel ‘de derde’
geboren 1141, gestorven 1 augustus 1190

Floris III volgde in 1157 zijn vader Dirk VI op. Hij was de eerste die als graaf van Holland een eigen munt sloeg. Hij huwde op 28-08-1162 met Ada van Schotland, de zuster van de Schotse koning Malcom IV. Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren, vijf zonen en vijf dochters: Dirk die als de oudste zoon zijn vader later als Dirk VII zou opvolgen.

Herhaaldelijk trokken de Westfriezen ter strooptocht het Kennemerland binnen, hetgeen Floris dan weer noodzaakte tot een strafexpeditie. Bij een van deze veldtochten, in de winter van 1168, liep een deel van het leger van de graaf bij Schagen in een hinderlaag. In 1184 gelukte het Floris III de Westfriezen van Wieringen en Texel te onderwerpen.

Graaf Floris III maakte in 1184 een pelgrimage naar Jeruzalem. In 1187 was Jeruzalem weer in handen gevallen van de moslims. Na een oproep van de paus hiertoe, werd in 1188 tot een derde kruistocht besloten. In april 1189 vertrok het leger der kruisvaarders naar het Heilige Land. De graven van Holland, Gelre en Cleef namen gezamenlijk aan deze kruistocht deel. Keizer Frederik Barbarossa overleefde deze kruistocht niet en graaf Floris III stierf niet lang na hem, op 1 augustus 1190, van uitputting in Antiochië.

Floris IV oftewel ‘de vierde’
geboren 24 aug 1210, gestorven 19 juli 1234

Floris IV was de zoon van Willem I en Aleid van Gelre.
Hij volgde zijn vader op in 1222. De eerst paar maanden, tot hij op zijn twaalfde jaar meerderjarig geworden was, onder voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim. Floris IV huwde voor 1224 te Antwerpen met Machteld van Brabant. Hij was tien jaar daarvoor, op 5 november 1214, al met haar al verloofd toen hij nog maar vier jaar oud was. Machteld zelf was op het moment van deze verloving 14 jaar oud en al kort daarvoor weduwe geworden.

In 1229 kocht hij een hof waar hij met de bouw van een jachthuis in het latere ‘s-Gravenhage de basis legde voor het grafelijk verblijf. In 1234 nam Floris deel aan de “kruistocht” tegen de Stedingers, een groep boeren in het Elbegebied van het Bisdom Bremen, die weigerden de kerkelijke tienden te betalen en als heidenen werden beschouwd.

Floris IV behaalde roem in verschillende tournooien. Op 19 juli 1234 werd hij tijdens een van deze tournooien te Corbie gedood.

Floris van Enter

Jep, dat ben ik.
Meer weten?