Met Ubuntu mailen

Ubuntu terminal

Ubuntu terminal

Voordeel van een kant en klare serverruimte is dat je ook een mail mogelijkheid hebt. Nu heb ik een Ubuntu server draaien en het is gelukt om mail te versturen nu met mijn server. Ik wil alleen nu zorgen dat ik ook mail kan ontvangen. Dat ga ik hier nu proberen. Als het lukt heb ik met deze blog-post een mooie how-to.

1. De nodige software installeren; Postfix

sudo apt-get update
sudo apt-get install postfix

Je moet dan wat opties instellen; “Internet Site” en de volledige naam (FQDN) van de server. In mijn geval: “vanenter.nl
2. Nu Postfix geïnstalleerd is moeten we het verder inrichten.
Daar beginnen we mee in een configuratie bestand;

sudo nano /etc/postfix/main.cf

Hier passen we een aantal instellingen aan;

a. myhostname veranderen in de FQDN.

myhostname = vanenter.nl

b. een methode om meerdere mail-domeinen te koppelen.
alias_maps vervangen door virtual_alias_maps. Dit wordt dus;

virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual

c. nog meer mail-domeinen?
Het is nu slim om de juiste domeinen in te vullen;

mydestination = vanenter.nl, localhost, localhost.localdomain, localhost

Voeg hier de overige domeinen toe die je ook wilt bedienen.
d. Het is belangrijk om je network instellingen goed te zetten om te voorkomen dat je server wordt gebruikt om te spammen.
Check even dat het zo staat;

mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128

e. sla het bestand op.
3. Nu kan je e-mailadressen koppelen in een virtual bestand.

sudo nano /etc/postfix/virtual

4. Ik heb een test gemaakt door info@vanenter.nl en contact@vanenter.nl aan de root user te koppelen.

info@vanenter.nl    root
contact@vanenter.nl   root

Als je klaar bent, het bestand opslaan.
5. Nu kan je door een commando de mailadressen koppelen.

sudo postmap /etc/postfix/virtual

en dan de Postfix herstarten.

sudo service postfix restart

6. Testen kan geen kwaad. Stuur een mail naar het e-mailadres wat je hebt geconfigureerd. Zorg wel dat je MX records naar je Ubuntu server staan voor het domein.

Als je de mail hebt gestuurd, kan je kijken of iets is aangekomen;

nano /var/mail/root

Nu kan je mailen naar de server.
Nou zou je een aantal andere dingen moeten installeren om nu bij de mail te kunnen komen en/of eventueel met de server mail te versturen. Zelf heb ik niet de behoefte om mijn mail op de server te bewaren. Er zijn e-maildiensten die prima werken en ook nog eens automatisch spam voor je filteren. Daarom besluit ik de mail binnen te laten komen op de server en dan door te sturen naar een mail-adres naar keuze.

Dat doe je als volgt:
Zet de domeinen waarvoor je mail wilt doorsturen goed in het bestand in het config-bestand van Postfix;

sudo nano /etc/postfix/main.cf

Check dat in dit bestand de volgende twee regels staan, in mijn voorbeeld wil ik dat alle mail dat binnenkomt voor Beakerbus.nl en bouwbedrijfjongejan.nl wordt doorgestuurd naar een ander adres;

virtual_alias_domains = beakerbus.nl bouwbedrijfjongejan.nl
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual

In de tweede regel zie je dat je verwijst naar een virtual bestand. Als je deze opent;

sudo nano /etc/postfix/virtual

Dan kan je het ontvangende e-mailadres (in mijn geval info@beakerbus.nl) laten doorsturen naar een ander adres: floris@vanenter.nl.

info@beakerbus.nl    floris@vanenter.nl
floris@beakerbus.nl    floris@vanenter.nl

Je kan eventueel ook meerdere e-mailadressen koppelen, bijvoorbeeld;

info@beakerbus.nl    floris@vanenter.nl info@vanenter.nl

hier wordt alles wat binnenkomt op info@beakerbus.nl doorgestuurd naar de twee adressen die er achter staan.

Nog een laatste tip, als je alleen maar het domein invult als e-mailadres, dus:

@beakerbus.nl    floris@vanenter.nl

Dan worden alle e-mails die naar het beakerbus.nl domein worden gestuurd afgeleverd bij floris@vanenter.nl

Uiteindelijk moet je de instellingen nog doorvoeren door het virtual bestand opnieuw te laden en de Postfix service opnieuw te starten. Dit doe je als volgt:

sudo postmap /etc/postfix/virtual
sudo service postfix reload