Laten we gaan stemmen!

Maar waarop moet je stemmen? Gelukkig zijn daarvoor stemwijzers en ook hier geldt; degene die bovenaan in Google staat wordt gebruikt. Dan vraag ik me altijd af…. Wie bepaalt er wat uit je keuzes komt? Objectief gezien een computer? Of wordt er onderwater nog een beetje aan de knoppen gedraaid…

Ik heb de Stemwijzer gevolgd: http://www.stemwijzer.nl en daar kwamen de volgende vragen naar voren.

1. Windmolens op zee
De provincie moet zich verzetten tegen windmolens op zee binnen de 12-mijlszone (ongeveer 23 km uit de kust).

Ik heb geen onderbouwde mening over windmolens. Ik vind ze niet mooi. Ik vind ze wel noodzakelijk als we er rendement uit kunnen halen. Kan dat? Daar zijn aardig wat opinie-stukken over te vinden. Duurzame energie, wie wil het niet? Maar ten koste van wat? Geen idee. Bij debatten in de tweede kamer komen ze er niet eens uit. Nou moet ik als simpele burger er iets over vinden?

2. Bel en buurtbussen
Om kleine dorpen bereikbaar te houden, moeten meer bel- en buurtbussen worden ingezet.

Zijn er bereikbaarheidsproblemen in de dorpen in Noord-Holland? Mijn ouders wonen in een klein dorp en ik hoor nooit iemand over klagen dat ze zich niet bereikbaar voelen. Nu zijn mijn ouders wel in het bezit van een auto. Is er een stille ramp qua bereikbaarheid waarvan ik niets af weet? Het staat immers niet voor niets in de stemwijzer. Ik heb er geen zinnig antwoord op.

3. Woningbouw Schiphol
Dichtbij luchthaven Schiphol mogen nieuwe woningen worden gebouwd.

Is dit een issue dan? Natuurlijk! Laat een bedrijf dat doen en als ze de huizen niet verkocht krijgen (de buren maken herrie) dan zullen ze er waarschijnlijk niet aan beginnen. Non-issue.

4. Asielzoekers
Als gemeenten daarom vragen, moet de provincie helpen bij de opvang van asielzoekers.

Alleen met asielzoekers? Als gemeenten het niet redden of er niet uit komen is het dan niet meer dan logisch dat ze om hulp vragen? Als ik nu ja stem, ben ik dan pro-asielzoekers? En nee, ben ik dan anti? Uh… Ik heb geen mening. Asielzoekers moeten een plek hebben. Als gemeenten het niet redden moeten ze om hulp kunnen vragen. Of het nou over asielzoekers gaat of niet.

5. Aaneensluiting natuurgebieden
De aaneensluiting van natuurgebieden moet doorgaan, ook als dat de aanleg van nieuwe wegen hindert.

Hebben we een probleem met de aaneensluiting van natuurgebieden? Of hebben we een probleem met het wegennet dat de aaneensluiting in de weg staat? Uh… Handig om natuurgebieden op elkaar aan te sluiten, dan kan het wild net als vroeger (toen natuur nog natuur was) vrij zwerven.

6. Omscholing
De provincie moet meebetalen aan omscholing van mensen die werken in sectoren die krimpen

Hebben we daar geen instanties voor dan? UWV of zo? Ik weet nog wel een goedlopend omscholingsbedrijf dat de deur kon sluiten omdat de overheid (lokaal) het zelf ging doen. Dus moet er naast het vangnet nog een vangnet komen? Wederom; welk probleem lossen we op? Zonder dat antwoord heb ik er geen zinnig antwoord op.

7. Cultuuronderwijs
De provincie moet stoppen met cultuuronderwijs.

Eh… wat is cultuuronderwijs? Puur Islamitische of katholieke scholen? Lijkt me onzinnig. Scholen waar ze ook aan godsdienstonderwijs (algemeen) lijkt me altijd handig. Is dat ook cultuur? Cultuur met oogkleppen op lijkt me niet verstandig, cultuur-loos is ook geen optie. Waar is die middenweg? Ook hier kan ik met de gegevens die ik heb niet kiezen.

8. Autowegen
De provincie moet geen nieuwe autowegen meer aanleggen.

Waarom niet? Waarom wel? Niet onzinnig bij leggen. Niet problemen creëren door de wegenbouw tegen te houden. Need more input…!

9. Hoeveelheid sociale huur/koop woningen
Bij woningbouwprojecten moet de provincie zich niet bemoeien met de hoeveelheid goedkope huur- of koopwoningen.

Dat doen ze al toch? Voor sommige mensen is dat prettig. Ik ken geen nadelen verder. Maar als het hier staat zal het ook wel problemen geven. Ik heb er geen zinnig antwoord op.

10. Opcenten omhoog
De provinciale belasting (opcenten motorrijtuigenbelasting) mag omhoog.

Belasting omhoog 🙂 Lijkt me niet verstandig. Per definitie. Ben benieuwd wie hier ‘Eens’ aantikt. Eindelijk eentje waar ik zonder twijfel antwoord kan geven.

11. Maximumsnelheid
Om de veiligheid te vergroten, moet de maximumsnelheid op sommige provinciale wegen omlaag.

Ik ken een gemeente waar ze de maximumsnelheid niet boven de 60km/u hebben, ook op provinciale B-wegen. Waarom? Omdat ze er toch wel vanuit gaan dat mensen toch wel te hard rijden. Zo houden ze het een beetje in de hand. Dat is de verkeerde kant op denken. Ik ben sowieso het niet eens met de maximum-snelheden. Waar nooit een ongeluk gebeurt moeten we ineens wel 60km/u rijden. Waarom? Omdat iemand denkt dat dat slimmer is. Gevoelsmatig wordt zelden met statistieken gewerkt, alleen landelijk.

12. Duurzame energie opwekken
De provincie moet een eigen bedrijf oprichten voor het opwekken van duurzame energie.

Die provincie moet zich ook overal in specialiseren. Volgens mij zijn nutsbedrijven allang geprivatiseerd. Moet dat terug gedraaid worden als het gaat om duurzaamheid? Volgens mij kunnen ze beter duurzaamheid stimuleren. Maar hoe? Geen idee. Lijkt me niet verstandig als een overheidsorgaan een markt in gaat zonder er verstand van te hebben.

13. Weg en waterprojecten
Bij grote weg- en waterprojecten moet altijd 1 procent van de aanneemsom besteed worden aan kunst.

1%? En als iets nou 0,5% kost? Pf. Whatever. Ik vind de kunst meestal toch niet mooi.

14. Onderzoekskernreactor Petten
De provincie moet de steun aan de bouw van een nieuwe onderzoekskernreactor in Petten stopzetten.

Doet de provincie dat? En wat is het probleem? Ik neem aan dat de provincie een investering doet en daar aan gaat verdienen? Dan zie ik niet in waarom ze hier niet mogen investeren. Tenzij het geld weggooierij is, maar dat weet je nooit of zelden van te voren. Wacht even, ik gooi wel even een muntje op. Kop = eens…..

15. Verbindingsweg A8-A9
Er moet in de Zaanstreek een verbindingsweg komen tussen de A8 en A9.

Volgens mij is daar niet echt een probleem. We hebben een verbinding tussen A9 en A8. Het probleem is meer dat het op het Coenplein vaak vast staat. Met een extra verbindingsweg sta je dus nog sneller in de file. Maar misschien weet men iets wat ik niet weet. Geen idee.

16. HOV het Gooi
Bij de aanleg van de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding in het Gooi moet de provincie extra geld uitgeven voor natuurcompensatie (bijv. natuurbruggen).

Waarom? En waarom niet? Boeit me niet.

17. Internationale bedrijven
De provincie moet meer investeren om internationale bedrijven naar Noord-Holland te halen.

Alkmaar is niet bekend om zijn grote hoeveelheid bedrijven. Dus daar kan ik slecht tegen zijn. Alhoewel ik natuurlijk met Alkmaar niet spreek voor de hele provincie….

18. Nieuwbouw kleine dorpen
Bij kleine dorpen moet de provincie de bouw van huizen buiten bestaand bebouwd gebied mogelijk maken.

Hangt er vanaf of het nodig is? Is het nodig?

19. Recreatie natuurgebieden
Natuurgebieden moeten meer geschikt worden gemaakt voor recreatie.

Gaat dat niet per definitie de term ‘natuurgebied’ tegen?

20. Reserves
Als er te weinig geld is om alle plannen uit te voeren, mag de provincie geld halen uit de eigen reserves.

Elk bedrijf moet af en toe uit de reserve putten. Als het een gezond bedrijf is en degelijke beslissingen neemt worden de reserves wel weer aangevuld.

21. Zeesluis
De provincie mag niet meebetalen aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden.

Als het een investering is? Waarom niet? Als het een gift is, waarom wel?

22. Snelle fietsen
Er moeten meer aparte fietspaden komen voor snelle fietsen.

Uh. want? Welk probleem gaan we oplossen? Op het provinciale vlak dan.

23. Aantal natuurgebieden
Het aantal natuurgebieden in de provincie Noord-Holland hoeft niet te stijgen.

Hoeft niet? Mag wel? Moet niet? Moet wel? Wat is het punt?

24. Veiligheidscamera’s
In het openbaar vervoer moeten meer veiligheidscamera’s komen.

Welk probleem gaat dat oplossen? Er hangen nu al aardig wat camera’s.

25. Bibliotheken
De provincie moet bibliotheken in kleine gemeenten steunen.

Twijfelachtig. Ik denk dat het slim is om kleine bibliotheken in stand te houden. Maar of dat de taak is van provincies?

26. Duinpolderweg
De Duinpolderweg, van de A4 naar de N206 in de bollenstreek, mag niet worden aangelegd.

Te ver van mijn bed show.

27. OV 65+
De provincie moet het openbaar vervoer betalen voor 65-plussers met een minimuminkomen.

Is er een probleem dat opgelost moet worden? Is dit de juiste manier?

28. Jacht
De provincie moet alle vormen van jacht op wilde dieren verbieden.

Volgens mij is dat er al toch? Ook hier zie ik geen probleem dat opgelost moet worden.

29. Vliegveld de Kooy
Vliegveld de Kooy (bij Den Helder) moet open blijven, ook al kost dat de provincie geld.

Als het geld kost, dan moet het dicht. Tenzij het iets anders oplevert. Denk je dat wij, de burger, hier een goed geïnformeerde beslissing over kunnen nemen?

 

Lastige vragen. Nu heb ik me er ook niet in verdiept. Dus dat scheelt. Maar daarvoor is een stemwijzer ook bedoeld. Dit is mijn uitslag. Maar goed. Ik ga niet stemmen.

stemwijzer provinciale staten 2015