Snelkoppelingen in Windows

Snelkoppelingen maken het leven zoveel makkelijker in Windows. Op verzoek had ik er wat opgezocht van Windows nadat ik er wat had opgezocht van de Mac. Hieronder heb ik een aantal Windows snelkoppelingen staan;

Toetsen

Windows toets Windows toets
shift Shift toets
tab Tab toets
control Control toets
delete Verwijder toets of backspace
enter Enter toets
pijltje rechts pijltje naar rechts
pijltje links pijltje naar links
pijltje omhoog pijltje omhoog
pijltje omlaag pijltje naar rechts
aan/uit knop Aan / uit toets

Standaard snelkoppelingen

control toets + [C] Kopieer
control toets + [X] Knippen
control toets + [V] Plakken
control toets + [Z] Ongedaan maken
[del] Verwijder
shift toets + [del] Verwijder zonder gebruik van de prullenbak
control toets while dragging an item Kopieer het geselecteerde item
control toets + shift toets while dragging an item Maak een snelkoppeling voor het geselecteerde item
[F2] Het geselecteerde item hernoemen
control toets + Pijltje rechts Verplaatst de cursus naar het begin van het volgende woord
control toets + Pijltje links Verplaatst de cursus naar het begin van het vorige woord
control toets + Pijltje omlaag Verplaatst de cursus naar het begin van de volgende paragraaf
control toets + Pijltje omhoog Verplaatst de cursus naar het begin van de vorige paragraaf
control toets + shift toets met een pijltjes toets Selecteer een stuk tekst
shift toets met een pijltjes toets Selecteer een item of een stukje tekst
control toets + [A] Selecteer alles
[F3] Zoek een bestand of een folder
[alt] + Enter Bekijk de eigenschappen van het geselecteerde item
[alt] + [F4] Sluit het actieve object of venster
[alt] + [spatie] Open het context menu
control toets + [F4] Sluit het actieve document in een programma dat meerder documenten aankan
[alt] + Tab toets Switch tussen de open items
[alt] + [esc] Switch tussen items in de volgorde dat ze zijn geopend
[F6] Switch tussen items op het bureaublad
[F4] Open addres-balk in Mijn Computer of Windows Explorer
shift toets + [F10] Open de context-menu voor het geselecteerde item
[alt] + [spatie] Laat het systeem menu zien voor het geselecteerde item
control toets + [esc] Laat het Start menu zien
[alt] + onderstreepte letter Open het volgende menu in een menu
Onderstreepte letter in een menu Voor uit wat je geselecteerd hebt
[F10] Activeer het menu in het actieve programma
Pijltje rechts Open het menu rechts of een submenu
Pijltje links Open het menu links of sluit een submenu
[F5] Ververs het actieve venster
Backspace Ga in de verkenner 1 stap omhoog in de mappen
[esc] Annuleer de huidige actie
shift toets als je een cd/dvd er in doet Voorkom automatisch afspelen van de cd/dvd
control toets + shift toets + [esc] Open het taakvenster

Dialoog snelkoppelingen

control toets + Tab toets Ga vooruit in de tabs in een programma
control toets + shift toets + Tab toets Ga achteruit in de tabs in een programma
Tab toets Ga vooruit in de opties of velden
shift toets + Tab toets Ga achteruit in de opties of velden
[alt] + onderstreepte letter Voer de bijbehorende actie uit
Enter Voer de actie uit welke geselecteerd is
[spatie] Vink een selectie uit of aan
Pijltjes toetsen Ga naar een andere button of selectie
[F1] Laat de help zien
[F4] Laat de items zien in een lijst
Backspace Open de bovenliggende folder in de Opslaan (als) gedeelte

Accessibility board snelkoppelingen

Right shift toets for eight seconds Zet FilterKeys aan of uit
Left [alt] + left shift toets + PRINT SCREEN Zet Hoog Contrast aan of uit
Left [alt] + left shift toets + Numlock Zet MouseKeys aan of uit
shift toets (5X) Zet StickyKeys aan of uit
Numlock, 5sec vasthouden zet ToggleKeys aan of uit
Windows toets + [U] Open Utility Manager

Windows Verkenner snelkoppelingen

[end] Zie de onderkant van het venster
[home] Zie de bovenkant van het venster
Numlock + [*] Zie alle onderliggende folder onder de geselecteerde folder
Numlock + [+] Laat de inhoud zien van de geselecteerde folder
Numlock + [-] Klap de geselecteerde folder in
Pijltje links Klap de selectie in als deze is uitgeklapt
Pijltje rechts Klap de selectie uit als deze is ingeklapt

Snelkoppelingen voor karaktervenster

Pijltje rechts Ga naar rechts of naar het begin van de volgende regel
Pijltje links Ga naar links of naar het eind van de vorige regel
Pijltje omhoog Ga een regel omhoog
Pijltje omlaag Ga een regel omlaag
[pageup] Ga een scherm omhoog
[pagedown] Ga een scherm omlaag
[home] Ga naar het begin van de regel
[end] Ga naar het eind van de regel
control toets + [home] Ga naar de eerste karakter
control toets + [end] Ga naar de laatste karakter

Microsoft Management Console (MMC) snelkoppelingen

control toets + [O] Open een opgeslagen console
control toets + [N] Open een nieuwe console
control toets + [S] Sla de open console op
control toets + [M] Voeg een console toe of verwijder er een
control toets + [W] Open een nieuw venster
[F5] Ververs het venster
[alt] + [spatie] Laat het MMC venster menu zien
[alt] + [F4] Sluit console
[alt] + [A] Laat het Acties menu zien
[alt] + [V] Laat het Beeld menu zien
[alt] +[ F] Laat het Bestand menu zien
[alt] + [O] Laat het Favorieten menu zien

MMC console venster snelkoppelingen

control toets + [P] Print de huidige pagina of venster inhoud
[alt] + [-] Laat het venster menu zien voor het actieve venster
shift toets + [F10] Laat het context menu zien voor het geselecteerde item
[F1] Open de help
[F5] Ververs de inhoud van het venster
control toets + [F10] Maximaliseer het console venster
control toets + [F5] Breng de actieve console venster naar boven
[alt] + Enter toets Laat de eigenschappen van het geselecteerde item zien
[F2] Hernoem het geselecteerde item
control toets + [F4] Sluit het actieve console

Remote desktop connection navigatie

control toets + [alt] + [end] Open de Microsoft Windows NT security paneel
[alt] + [pageup] Switch tussen programma’s links en rechts
[alt] + [pagedown] Switch tussen programma’s rechts en links
[alt] + [insert] Ga door de programma’s heen in de orde dat ze gebruikt zijn
[alt] + [home] Laat het Start menu zien
control toets + [alt] + BREAK Switch tussen de client en een volledig scherm
[alt] + [del] Laat het Windows menu zien
control toets + [alt] + [-] Dezelfde functie als [alt] + PRINT SCREEN maar dan bij de client
control toets + [alt] + [+] Dezelfde functie als PRINT SCREEN maar dan bij de client

Microsoft Internet Explorer navigatie

control toets + [B] Open de organiseer-favorieten-tool
control toets + [E] Open de zoekbalk
control toets + [F] Start de zoek-tool
control toets + [H] Open de Geschiedenis zijbalk
control toets + [I] Open de Favorieten zijbalk
control toets + [L] Open het ‘open’ dialoog venster
control toets + [N] Start nog een venster met hetzelfde adres
control toets + [O] Open het ‘open’ dialoog venster
control toets + [P] Open het Print dialoog venster
control toets + [R] Ververs de website
control toets + [W] Sluit het huidige venster of tab