Jedd BartletIk heb al eens eerder geschreven over een cabaretier die het geloof ongelooflijk voor lul zette in zijn show: George Carlin over het geloof. Zie hier een youtube filmpje.

Nu zag ik de tv-serie The West Wing een stukje van Martin Sheen die in de show de president van de USA Jedd Bartlet speelt. Het gaat over een talkshow-host die haat tegen homoseksualiteit verdedigt omdat het in de bijbel staat. Als zij ook nog eens president Bartlet schoffeert door niet op te staan besluit hij haar publiekelijk aan te spreken in niet mis te verstane woorden.

President Josiah Bartlet: Good. I like your show. I like how you call homosexuality an abomination.

Dr. Jenna Jacobs: I don’t say homosexuality is an abomination, Mr. President. The Bible does.

President Josiah Bartlet: Yes, it does. Leviticus.
Dr. Jenna Jacobs: 18:22.

President Josiah Bartlet: Chapter and verse. I wanted to ask you a couple of questions while I had you here.

I’m interested in selling my youngest daughter into slavery as sanctioned in Exodus 21:7. She’s a Georgetown sophomore, speaks fluent Italian, always cleaned the table when it was her turn. What would a good price for her be?

Volgens de Willibrordvertaling uit 1995 staat onder Exodus 21:7:
Wanneer iemand zijn dochter verkoopt als slavin, komt deze niet vrij zoals de mannelijke slaven. 8 Bevalt zij haar meester niet meer, die haar voor zichzelf bestemd had, dan moet hij haar terugkopen. Maar hij heeft niet het recht haar te verkopen aan buitenlanders, omdat hij zijn plicht tegenover haar niet is nagekomen.

“My chief of staff, Leo McGarry, insists on working on the Sabbath. Exodus 35:2 clearly says he should be put to death. Am I morally obligated to kill him myself or is it okay to call the police?”

In De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2007 staat onder Exodus 35:2:
Zes dagen kan daaraan gewerkt worden, maar de zevende dag, de sabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn, gewijd aan de HEER. Iedereen die dan werkt moet ter dood gebracht worden.

Here’s one that’s really important cause we’ve got a lot of sports fans in this town: touching the skin of a dead pig makes one unclean. Leviticus 11:7 If they promise to wear gloves can the Washington Redskins still play football? Can Notre Dame? Can West Point?

In de Statenvertaling uit 1637 staat onder Leviticus 11.7 & 11.8:
Oock het Swijn, want dat de klaeuwe wel verdeelt, ende de klove der klaeuwen in tween klieft, maer het gekauwde niet en herkauwt: dat 9sal u onreyn zijn.
Van haer vleesch en sult ghy niet eten, noch haer doode aes niet aenroeren: sy sullen u onreyn zijn.

Does the whole town really have to be together to stone my brother, John, for planting different crops side by side? Can I burn my mother in a small family gathering for wearing garments made from two different threads?

Think about those questions, would you?

Bron: West Wing unofficial continuity guide

Jedd BartletDit is een briljante boodschap aan alle mensen die zonder zelf na te denken achter het geloof of enige andere opvatting aan hobbelen en een schreeuw om vooral ook zelf als individu na te denken. De bijbel, Torah, Koran zijn allemaal geschreven in een andere tijd waarin de letterlijke tekst nu totaal niet meer past. Je zal het zelf moeten interpreteren naar  de moderne tijd waar we nu met elkaar in moeten leven.

Als je nieuwsgierig bent naar het videofragment van de bovenstaande tirade raad ik je aan deze link naar youtube aan te klikken.