Stop de sloop op zee

Al ruim een jaar zijn we bezig met het schoonmaken van wrakken om een betere leefomgeving te creëren voor de vissen die het al zwaar hebben met de huidige visstand. In het project van Duik de Noordzee schoon werkt Get Wet Maritiem samen met een groep vrijwilligers om wrakken te ontdoen van lijnen, netten en het giftige zwaarmetaal lood.

Afgelopen woensdag heeft een boot vol met vrijwilligers een aantal zakken gevuld met troep en konden deze door omstandigheden niet naar boven halen. Afgelopen zondag voer men terug naar het wrak om de spullen alsnog op te halen toen ze zagen dat er al een schip op het wrak lag. Deze was bezig met een grijper om wrakdelen naar boven te halen, uit elkaar te slaan en het onbruikbare metaal weer overboord te gooien. Na een kort overleg bleek dat ze onze zakken hadden gevonden, weer overboord leeggegooid te hebben en we konden ze op komen halen.

De verontwaardiging is groot. Het staat er slecht voor met de visstand, wrakken zijn nog een laatste toevluchtsoord waar onderwaterleven zonder last te hebben van de mens kan gedijen en nu gaan we dit ook nog aantasten uit hebzucht voor een paar kilo brons, koper of ander duur metaal. Door een berger als deze wordt een wrak helemaal uit elkaar getrokken en maakt het voor duikers niet meer interessant om op te duiken, vissen kunnen er niet meer veilig opgroeien en een zeemansgraf wordt bruut geschonden.

Kunnen we hier nou niets aan doen? Als we strikt naar wat feiten kijken:

1) De meeste bekende wrakken zijn opgenomen in de wrakkenwet. Die wrakken zijn eigendom van de staat en plundering kan beschouwd worden als diefstal van de staat.

2) Wrakken, bv uit WO1 en WO2, waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat er mensen met het schip zijn mee gezonken, zijn zeegraven. Plundering hiervan is grafschennis en is verboden.

3) Oude wrakken, bv uit de VOC tijd, schijnen te vallen onder een archeologische richtlijn, en zijn integraal beschermd.

4) Verschillende lipvissen, het botervisje, dwergbolken, slijmvissen, groene zeedonderpad, slakdolf en vorskwab zijn vissoorten die beschermd zijn door de Flora en Fauna-wet. Van deze soorten mag je niet de vaste rust- en verblijfplaats verstoren zonder daarvoor ontheffing aan te vragen. Omdat deze soorten jaarrond leven op hard substraat, en op de Noordzee dus gebonden zijn aan het wrak waar ze op leven, vormt het wrak de vaste rust- en verblijfplaats van deze dieren. In Nederland is het heel normaal dat bij demping van een sloot eerst alle beschermde dieren gevangen en verplaatst worden door een onafhankelijk bureau. De kosten hiervan zijn dan voor de projectontwikkelaar of aannemer. Gebeurt dit niet dan wordt de wet overtreden en worden projecten stilgelegd, boetes uitgedeeld wat er ook maar aan de orde is.

Alle wrakken in de Noordzee vallen onder een van deze 4 punten.
We zijn dus op zoek naar mogelijkheden om dit soort wanpraktijken aan het pakken. Weet iemand een jurist, heeft iemand in zijn netwerk een invloedrijk iemand? Laten we dit niet langer toestaan.

Duik de Noordzee schoon waar ik bij aangesloten bent doet eenzelfde oproep: Stop de sloop!
Sportvisserij Nederland spreekt ook zijn verontwaardiging uit: Stop de sloop van wrakken!