Theo Maassen wijsheid

Ik zie kinderen toch meer als een hardnekkige geslachtsziekte.

en natuurlijk

Kinderen, is dat het mooiste wat je is overkomen?

Ja, dat zegt ook heel wat over je leven, he?