Ik zie kinderen toch meer als een hardnekkige geslachtsziekte.

en natuurlijk

Kinderen, is dat het mooiste wat je is overkomen?

Ja, dat zegt ook heel wat over je leven, he?