De Einstein quiz

Ik kwam op internet het volgende raadseltje tegen en ik vond het een leuk ding! Dus hierbij post ik hem ook op mijn website. Het was in het Engels geschreven, het origineel staat hier nog onder.

 • Er zijn 5 huizen met ieder zijn eigen unieke kleur, dus 5 kleuren.
 • n elk huis woont een persoon van een andere nationaliteit
 • Deze 5 mensen drinken ieder een bepaald type drank, een bepaald type rookwaar, bepaald type huisdier
 • Geen van de eigenaren hebben dezelfde nationaliteit, huisdier, rookwaar of dezelfde drank

De vraag is; Wie heeft de vis als huisdier?

De hints:

 1. De Brit woont in een rood huis
 2. De Zweed heeft een hond als huisdier
 3. De Deen drinkt thee
 4. Het groene huis is aan de linkerkant van het witte huis
 5. De persoon in het groene huis drink koffie
 6. De persoon die Pall Mall rookt houdt vogels
 7. De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill
 8. De man die in het middelste huis woont drinkt melk
 9. De Noor woont in het 1e huis
 10. De persoon die Blend rookt woon naast diegene die katten houdt
 11. De persoon die paarden houdt woont naast diegene die Dunhill rookt
 12. De persoon die Blue Master rookt drinkt bier
 13. De Duitser rookt Prince
 14. De Noor woont naast het blauwe huis
 15. De persoon die Blend rookt heeft een buurman die water drinkt

Met deze 15 hints is het raadsel op te lossen. Succes.

NOW in English;

 • There are 5 houses in 5 different colors
 • In each house lives a person with a different nationality
 • These 5 owners drink a certain type of beverage, smoke a certain brand of cigar, and keep a certain pet
 • No owners have the same pet, smoke the same brand of cigar or drink the same drink.

Here’s the question: Who owns the fish?

 1. The Brit lives in a red house
 2. The Swede keeps dogs as pets
 3. The Dane drinks tea
 4. The green house is on the left of the white house
 5. The green house owner drinks coffee
 6. The person who smokes Pall Mall rears birds
 7. The owner of the yellow house smokes Dunhill
 8. The man living in the house right in the middle drinks milk
 9. The Norwegian lives in the first house
 10. The man who smokes Blend lives next door to the one who keeps cats.
 11. The man who keeps horses lives next door to the man who smokes Dunhill
 12. The owner who smokes Blue Master drinks beer
 13. The German smokes Prince
 14. The Norwegian lives next to the blue house
 15. The man who smokes Blend has a neighbor who drinks water

With these 15 clues the problem is solvable.