Kahlil Gibran, wijsheden

Naar aanleiding van het kinder gedicht las ik nog meer wijsheden van deze Kahlil Gibran, gebundeld in een boekje “De Profeet”.

‘Vreugde en smart’

Wanneer je blij bent, schouw dan diep in je hart, en je zult zien dat  enkel wat je smart gegeven heeft, ook vreugde brengt. Wanneer je verdrietig bent, blik dan opnieuw in je hart en je zult  zien dat je weent om wat je vreugde schonk.

‘Huizen’

Bouw in je verbeelding liever een hut in de wildernis, dan een huis  binnen de stadsmuren. Want zoals je pleegt thuis te komen in de  schemering, zo ook de zwerver in je, de altijd-verre en eenzame. Je  huis is je groter lichaam. Het groeit in de zon en slaapt in de stilte  van de nacht, en het is niet zonder dromen.

‘vriendschap’

En laat het beste voor je vriend zijn. Zo hij de eb van je getij moet ervaren, doe hem ook de vloed kennen. Want wat is je vriend dat je hem enkel zoeken zou om de tijd te doden. Zoek hem steeds om te tijd te leven. Want hij moet je tekort vullen, maar niet je ledigheid. En laat er een lach zijn in de zoetheid der vriendschap en een samen beleven van genoegens. Want in de dauw der kleine dingen vindt het hart zijn morgen en wordt verfrist.

Interessante teksten 🙂