Disclaimer voor alle sites onder vanenter.nl

Algemeen

Floris van Enter, hierna te noemen Floris, verleent u hierbij toegang tot vanenter.nl en de onderliggende domeinen en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Floris en derden zijn aangeleverd. Floris behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Floris.

Beperkte aansprakelijkheid

De op vanenter.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Floris.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Floris. De inhoud van vanenter.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en is generereerd door ICT Recht.