Taïda moet binnen een week Nederland verlaten

Naar aanleiding van een eerdere post mailde Renée dit naar me toe.

Verdonk: Taïda moet binnen een week Nederland verlaten

AMSTERDAM – De Kosovaarse scholiere Taïda Pasic moet uiterlijk volgende week vrijdag Nederland hebben verlaten. Dat heeft minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie vrijdag gezegd na afloop van de ministerraad.

De rechtbank in Amsterdam verklaarde eerder op de dag het beroep van Pasic tegen Verdonks besluit om een verblijfsvergunning te weigeren ongegrond. Pasic had gevraagd om de verblijfsvergunning opdat zij haar vwo-opleiding kan afmaken.

Als gevolg van de uitspraak moet Taïda Nederland verlaten. Maandag heeft de vreemdelingenpolitie een gesprek met de Kosovaarse scholiere over haar terugkeer, aldus Verdonk.

Taïda heeft vier weken om tegen de beslissing van de rechter in beroep te gaan bij de Raad van State. Of ze dat ook zal doen, weet advocate A. Hoftijzer nog niet. Pasic mag het beroep niet afwachten in Nederland, tenzij ze daar in een voorlopige voorziening om vraagt.

In de ogen van vreemdelingenrechter O. Korte heeft minister Verdonk juist gehandeld in de veelbesproken zaak-Taïda. De bewindsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat Taïda in de Servische hoofdstad Belgrado een machtiging tot voorlopig verblijf had moeten aanvragen en de beoordeling van die aanvraag daar had moeten afwachten. In plaats daarvan vroeg de Kosovaarse een Schengenvisum aan bij de Franse ambassade in Belgrado.

In een uitgebreide toelichting op zijn beslissing schrijft rechter Korte dat zijn uitspraak geen antwoord geeft op de vraag of Taïda hier haar vwo-examen mag doen. De uitspraak verbiedt Verdonk niet dat toe te staan.

In zijn toelichting wijst de rechter op de in 2001 ingevoerde, vernieuwde vreemdelingenwet en de bedoeling daarvan. Het zogeheten mvv-vereiste (het vereiste van een machtiging tot voorlopig verblijf) is daarin aangescherpt. Daarmee moest voorkomen worden dat vreemdelingen naar Nederland komen voordat vaststaat dat zij een verblijfsrecht hebben.

De zaak-Taïda draaide om de zogeheten hardheidsclausule. De minister kan, maar moet niet, aldus het vonnis van de rechter, een uitzondering maken op het mvv-vereiste, in uitzonderlijke gevallen. Zij heeft de zaak-Taïda niet als zo’n geval beoordeeld.