EnterIW & IT Solution Partners

Twee vrijdagen geleden heb ik het heugdelijk nieuws mogen horen dat mijn werkgever mij een vast contract wilt aanbieden. Dus ik blijf nog even werken bij IT Solution Partners waar ik het heel goed naar mijn zin heb. Maar afgelopen vrijdag is er nog meer nieuws bekend geworden over mijn werkgever;

IT SOLUTION PARTNERS NEEMT MEERDERHEIDSBELANG IN ENTER IW
IT Solution Partners en EnterIW tekenen een ‘letter of intent’

AMSTERDAM, vrijdag 17 november 2006: IT Solution Partners ondertekent vandaag een ‘Letter of intent’ en neemt daarmee een meerderheidsbelang in EnterIW. De voorgenomen overname is onderdeel van de strategie die IT Solution Partners inzet om haar marktpositie te vergroten en in de breedte te groeien. Hierdoor is IT Solution Partners nog beter in staat om een totaal platform van ICT diensten aan te bieden. Beide organisaties geven aan dat het moment van samenwerken goed gekozen is. In de huidige markt van ICT specialisten zijn de gevolgen van voorgaande jaren waar te nemen, waarin de budgetten voor ICT opleidingen werden teruggebracht. ICT specialisten hebben hierdoor niet of nauwelijks hun kennis bijgehouden. Zij zullen de komende periode dan ook een inhaalslag moeten maken om het benodigde kennisniveau te behalen. Om deze groeiende vraag naar opleidingen goed in te vullen is volume nodig, iets waaraan IT Solution Partners voldoet. Beide partijen verwachten de transactie begin januari 2007 te voltooien.

Directeur Shahrooz Safarghandi van IT Solution Partners licht de intentieverklaring als volgt toe: “IT Solution Partners wil zich volledig concentreren op haar kerntaak: de business van bedrijven ondersteunen door de inzet van ICT, ” Business supported by ICT”. Hiervoor is een breed platform in diensten noodzakelijk. IT Solution Partners wil dan ook investeren in de uitbreiding van haar dienstenpakket en kennis binnen de organisatie. De snelle ontwikkelingen in de ICT sector vraagt om goed opgeleid personeel. In de slechtere economische tijden werden de budgetten voor ICT opleidingen teruggeschroefd naar een lager niveau. Deze ICT specialisten zullen de komende tijd een inhaalslag moeten maken om het benodigde kennisniveau te behalen.” Bovendien is het voor een organisatie die vanuit de business meedenkt met klantorganisaties belangrijk om certificeringen te behalen en te behouden. Een certificering wordt door IT Solution Parnters echt gezien als een visitekaartje wat ze afgeeft als bewijs dat de kennis en het specialisme in huis zijn. IT Solution Partners ziet het dan ook als voordeel om educatie aan te bieden in de markt. Hierdoor biedt IT Solution Partners ook als werkgever betere mogelijkheden voor medewerkers om zich te ontplooien en kennis op te doen. Met de ruim 15 jaar ervaring die EnterIW heeft in het trainen van zowel ICT professionals als eindgebruikers, liggen er vele mogelijkheden om nog beter in te spelen op de totale vraag van ICT. De organisaties zijn er dan ook van overtuigd dat deze overgang voor beiden een goede zaak is om nog beter de business van klantorganisaties te ondersteunen.

Lees meer… en nog meer…